„Vreau să trăiesc!”

Când avea şaptesprezece ani, Aliona Stoian, locuitoare a orașului Chişinău, a simţit primele simptome ale bolii de care a suferit şi mama sa, „Ataxie spinocerebeloasă de tip 2”. La vârsta de douăzeci şi cinci de ani, experţii i-au stabilit gradul „accentuat” de dizabilitate şi capacitatea de muncă de 30%, chiar dacă în certificatele de sănătate era specificat că boala este degenerativă. Acest grad o lipsea pe Aliona de dreptul la serviciile unui asistent personal. Atunci, ea nu se putea deplasa fără sprijin, avea dereglări de mers şi coordonare, îi tremurau mâinile şi vocea.

Aliona are acum 29 de ani. Pe zi ce trece, boala ei se agravează. De când i s-a stabilit gradul doi de dizabilitate, niciun funcţionar public nu i-a păşit pragul să vadă cum trăieşte. Potrivit fetei, nici măcar medicul de familie, pe care l-a sunat o singură dată ca să-i elibereze un certificat ca să meargă la un sanatoriu, nu a vrut s-o viziteze la domiciliu. De una singură însă nu putea să se deplaseze la doctor. Astfel, nu a mai mers atunci la sanatoriu, rând pe care l-a aşteptat trei ani.

În ultimii ani, Aliona se îngrijeşte cu mare efort, de multe ori se răneşte cu cuţitul, se opăreşte, ori cade şi se loveşte. Singura ei rudă apropiată, bunica, o vizitează rar. Oamenii din jurul său, vecinii, prietenii, bunica, nu au realizat nevoia fetei de a avea un asistent personal şi nu au sesizat Direcţia Asistenţă Socială. Iar angajaţii acestei instituţii, chiar dacă în iulie 2018 au fost anunţaţi despre starea ei, i-au sărit în ajutor peste jumătate de an, după ce i-a fost schimbat oficial gradul de dizabilitate, din „accentuat” în „sever”.

Raportorul Special al ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, ca urmare a monitorizării întreprinse în septembrie 2015 în Republica Moldova, a atestat mai multe provocări care stagnează incluziunea socială, precum: „stigmatizarea și excluderea persoanelor cu dizabilități, provocări economice și financiare, certificarea ineficientă și inechitabilă a dizabilității, lipsa de accesibilitate, accesul limitat al copiilor și tinerilor cu dizabilități în instituții educaționale incluzive, bariere în accesul la justiție, existența instituțiilor rezidențiale și disponibilitatea redusă de servicii sociale comunitare”.

În următorii ani, 2016 şi 2017, în urma raportului de țară privind implementarea Convenției ONU, Republica Moldova a primit mai multe recomandări specifice domeniului de dizabilitate. Raportorul relevă în continuare necesitatea întreprinderii măsurilor pentru îmbunătățirea situației persoanelor cu dizabilități și consolidarea eforturilor tuturor autorităților administraţiei publice, societății civile și ale altor actori sociali relevanți pentru realizarea acestor măsuri.

Fotoreportaj realizat de Nadejda Roșcovanu.

Reportajul fotografic „Vreau să trăiesc!” a fost expus, parțial, în cadrul unei expoziții fotografice vernisată pe 18 ianuarie 2019 în incinta Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, sediul central, or. Chișinău.Opiniile exprimate în această publicație nu reprezintă neapărat viziunile Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST), German Marshall Fund of the United States (GMF) sau ale partenerilor săi.