Politica de confidențialitate

Datele solicitate de către A.O. Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri” vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Datele cardului bancar vor fi introduse în pagina confidențială a BC MAIB SA cu respectarea confidențialității privind operațiunile cu cardurile bancare. Ținem să vă informăm că A.O. Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri” nu păstrează datele cardului bancar și nu le transmite persoanelor terțe.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de A.O. Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri”  numai în scopul declarat al acestei campanii.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donației.