Contacte

A.O. Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri” este înregistrată la

Ministerul Justiției pe 12 februarie 2016.

IDNO: 1016620000826

Adresa:  Casa Presei, str. Pușkin 22, of. 534

E-mail: oamenisikm@gmail.com

Telefon: 0602 85 647

Nume, Prenume

Adresa de E-mail

Subiectul

Mesajul